TOP

Rozpočtová opatření rok 2017

Oznámení o zveřejnění rozpočtová opatření rok 2017

Usedlost č. p. 12 (žudr) v Kučerově bude v soutěži Nejlépe opravená kulturní památka 

 

 Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Snovídky na adrese: Snovídky č. p. 1, 683 33 Nesovice v úřední dny.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Pondělí
18.06.2018
Milan