TOP

Rozpočet na rok 2017

Svazek obcí Mezihoří - návrh rozpočtu na rok 2017
Neinv.transfer od člen.obce: Počet obyvatel Příspěvek celkem Příjmy 
4121 Brankovice          885 26 550 26 600,00 Kč
4121 Dobročkovice  206 6 180 6 200,00 Kč
4121 Hvězdlice 584 17 520 17 600,00 Kč
4121 Chvalkovice   248 7 440 7 500,00 Kč
4121 Kožušice 118 3 540 3 600,00 Kč
4121 Malínky  142 4 260 4 300,00 Kč
4121 Milonice 362 10 860 10 900,00 Kč
4121 Nemochovice 280 8 400 8 400,00 Kč
4121 Nemotice 410 12 300 12 300,00 Kč
4121 Nesovice  1073 32 190 32 200,00 Kč
4121 Nevojice  417 12 510 12 600,00 Kč
4121 Snovídky 356 10 680 10 700,00 Kč
4121 Uhřice 250 7 500 7 500,00 Kč
Příspěvek člen. obcí celkem 5331 159 930  
3639 2324 Příspěvek SMO ČR   712 800,00 Kč
Příjem celkem      873 200,00 Kč
Výdaje - § 3639: Položka   Výdaje
Mzdy 5011   533 000,00 Kč
Sociální pojištění 5031   134 000,00 Kč
Zdravotní pojištění 5032   49 000,00 Kč
Povinné pojistné   5038   2 400,00 Kč
Materiál 5139   4 000,00 Kč
Poštovné 5161   1 000,00 Kč
Telefonní služby 5162   5 000,00 Kč
Služby pen. ústavů 5163   3 000,00 Kč
Poradenské služby 5166   10 000,00 Kč
Služby zprac. dat 5168   10 000,00 Kč
Služby ostatní 5169   80 000,00 Kč
Nákup softwaru  5172   7 000,00 Kč
Cestovné 5173   5 800,00 Kč
Pohoštění 5175   9 000,00 Kč
Výdaje celkem § 3639     853 200,00 Kč
Financování 8115   -20 000,00 Kč
Návrh rozpočtu schválila Rada svazku obcí Mezihoří dne 21. 10. 2016 usnesením č. 3.
Rozpočet na r. 2017 je přebytkový. Přebytek bude použit k financování udržitelnosti
projektu:  "Posilování admnistrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce".
Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce od: 
Sňato z úřední a elektronické úřední desky dne: 
Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Pondělí
18.06.2018
Milan

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English