TOP
1... 6 7 8 9 [10] 11 12

Mezihoří

Aktuality

Výzva k podání nabídky: Ozelenění obcí SO Mezihoří 18.08.2016

Zadávací řízení k projektu Ozelenění obcí SO Mezihoří

Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2014 21.04.2015

Závěrečný účet včetně finančních výkazů k 31.12.2014 a Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 je zveřejněn na úředních deskách členských obcí. Dne 18. 5. 2015 bude Valná hromada závěrečný účet projednávat a bude předložen ke schválení.

Pozvánka na Valnou hromadu svazku 20.04.2015

Valná hromadu svazku se bude konat 18. 5. 2015 od 17.00 hodin v Kulturním centru v Nemochovicích.

Rozpočet na rok 2015 26.09.2014

Rozpočet zveřejněn v oddíle: Dokumenty/ Rozpočet a hospodaření a dále pak na webových stránkách všech členských obcí. Rozpočet na rok 2015 byl schválen usnesením Valné hromady svazku dne 25. 9. 2014.

POZVÁNKA na Valnou hromadu Svazku obcí Mezihoří 21.08.2014

Valná hromada se uskuteční v kavárně v Milonicích 25.9.2014 od 16.00 hodin. Projednávat se bude rozpočet na rok 2015 a smlouvy o převodu majetku na členské obce.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Svazek obcí
Registrace e-mailu
MAS
JMK
Úterý
18.06.2019
Milan

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English