Informace o zveřejnění dokumentů

Dokumenty rozpočtového hospodaření Svazku obcí Mezihoří včetně rozpočtových opatření roku 2019 jsou dostupné na: http://www.somezihori.cz/cze/hospodareni-so-mezihori-p714.  Do listinné podoby těchto dokumentů je možné nahlédnout v úředních hodinách pondělí a středa od8.00-12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Snovídky, č. p. 45.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Svazek obcí
Registrace e-mailu
MAS
JMK
Neděle
20.10.2019
Vendelín

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English