Mikroregion Mezihoří

... krajina stvořená k oddychu

Vítejte v Mezihoří

Nízká míra zalidnění, drobné místní památky a zajímavosti, turisticky doposud nepoznamenaný kout krásné přírody s mnoha výhledy po okolí, klid a pohoda.

20.03.2023

Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2022

Závěrečný účet byl schválen usnesením č. 3 Valné hromady z 20.3.2023 viz Dokumenty - Hospodaření SO Mezihoří

10.03.2023

Pozvánka na jednání valné hromady

Valná hromada Svazku obcí Mezihoří se bude konat v pondělí 20.3.2023 od 13.30 hodin v Obecním domě ve Snovídkách, č.p. 45.

20.02.2023

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2022 byl zveřejněn na všech členských obcích svazku. Závěrečný účet bude projednán valnou hromadou dne 20.3.2023 od 13.30 hod. v Obecním domě ve Snovídkách (záložka Dokumenty - Hospodaření)

23.01.2023

Zápis z valné hromady dne 18.1.2023

Zápis z jednání valné hromady dne 18.1.2023 je k dispozici v odkazu Dokumenty - Zápisy z jednání

11.01.2023

Pozvánka na valnou hromadu dne 18.1.2023

VH se uskuteční 18.1.2023 v 13.30 hod. v Obecním domě ve Snovídkách. Návrh programu: 1. Zahájení a prezence členů Valné hromady2. Volba ověřovatelů zápisu3. Doplnění a schválení programu 4. Rozpočtové změny a hospodaření roku 20225. Smlouvy o převodu majetku – zahradní drtiče6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce kompostérů a drtiče z roku 20127. Zpráva o výsledku inventarizace majetku, návrh na vyřazení8. Dotační výzvy9. Diskuse10. Závěr

Jak byste ohodnotili nové internetové stránky?
 
pěkné (5337)
 
průměr (4327)
 
 
Hlasovalo již 21716 lidí
 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Svazek obcí
MAS
JMK
Čtvrtek
08.06.2023
Medard

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English