Mikroregion Mezihoří

... krajina stvořená k oddychu

Vítejte v Mezihoří

Nízká míra zalidnění, drobné místní památky a zajímavosti, turisticky doposud nepoznamenaný kout krásné přírody s mnoha výhledy po okolí, klid a pohoda.

23.01.2023

Zápis z valné hromady dne 18.1.2023

Zápis z jednání valné hromady dne 18.1.2023 je k dispozici v odkazu Dokumenty - Zápisy z jednání

11.01.2023

Pozvánka na valnou hromadu dne 18.1.2023

VH se uskuteční 18.1.2023 v 13.30 hod. v Obecním domě ve Snovídkách. Návrh programu: 1. Zahájení a prezence členů Valné hromady2. Volba ověřovatelů zápisu3. Doplnění a schválení programu 4. Rozpočtové změny a hospodaření roku 20225. Smlouvy o převodu majetku – zahradní drtiče6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce kompostérů a drtiče z roku 20127. Zpráva o výsledku inventarizace majetku, návrh na vyřazení8. Dotační výzvy9. Diskuse10. Závěr

16.12.2022

Zápis z jednání valné hromady

Zápis z jednání valné hromady dne 14.12.2022 je k dispozici v odkazu Dokumenty - Zápisy z jednání

14.12.2022

Rozpočet SO Mezihoří na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na 2024 - 2025

Valná hromada Svazku obcí Mezihoří schválila dne 14.12.2022 usnesením č. 3 Rozpočet na rok 2023 a usnesením č. 4 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025. Úplné znění je zveřejněno v sekci Dokumenty - Hospodaření a dále na úředních deskách členských obcí svazku.

04.11.2022

Pozvánka na Valnou hromadu dne 23.11.2022

Konání dne 23.11.2022 v 14.00 hodin v Obecním domě Snovídky č. p. 45. Program: Volba předsedy svazku, místopředsedů a kontrolní komise, návrh rozpočtu svazku na r. 2023, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2024 - 2025

Jak byste ohodnotili nové internetové stránky?
 
pěkné (5061)
 
průměr (4175)
 
 
Hlasovalo již 20417 lidí
 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Svazek obcí
Registrace e-mailu
MAS
JMK
Úterý
31.01.2023
Marika

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English