O obci

Obec Malínky se nachází 12 km východně od města Bučovice. Obec se rozprostírá na území velikosti 340 ha, v průměrné nadmořské výšce 270 m nad mořem.  Zastavěná část obce se nachází  v údolí, v jejímž dolní části protéká od východu říčka Litava. Obcí rovněž prochází silnice z Uherského Hradiště do Brna.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1408, kdy je uváděn nějaký Jan Beličar z Malínek. O původu jména obce toho není mnoho známo, ale mohlo by být odvozeno z vlastního jména Malen.

Před 30letou válkou bylo v osadě obydlených 21 domů, z nichž po skončení války v roce 1673, nezůstal ani jeden obydlený. V roce 1790 bylo v obci již 44 domů a 49 rodin. V roce 1850  bylo v obci 58 čísel a 289 obyvatel. V roce 1890 pak 61 obydlených domů a 307 obyvatel.

Obec vlastnil od roku 1481 Půta z Lichtenburka, který  prodal podíl na obci Janu Staršímu z Ojnic a jeho sourozencům. Časem se stala obec vlastnictvím Lichsteinů a patřili pod panství Bučovické. 

Do roku 1784 patřily Malínky pod farnost stříleckou, poté byly přifařeny ke kostelu sv. Mikuláše v Brankovicích.

Obec neměla vlastní školu a žáci navštěvovali školu v Brankovicích. V roce 1886 byla postavena v Brankovicích nová škola, na kterou přispěla podílem  i obec Malínky.

V roce 1680 způsobily mrazy koncem května zničení veškeré úrody, které bylo i tak obděláno velmi málo. Pomrzly stromy, obilí i zasázené brambory. V roce 1702 se o žních rozšířil po obci velký požár, který zničil 6 domů a 2 mlaty. Silné krupobití v roce 1727 zničilo úrodu. V letech 1750 a 1756 napadlo v zimně mnoho sněhu, že jej museli vyvážet ze dvorů. Na jaře došlo k silnému tání, které způsobilo velké škody. V roce 1822 zasáhl obyvatelstvo obce tyfus. V roce 1836 v obci vypukla cholera, na kterou zemřelo 10 lidí. V květnu 1866 zamrzlo a bylo zničeno vše co kvetlo, téhož roku do obce prošlo obcí pruské vojsko, které pobralo lidem potraviny a rovněž se v obci vyskytla cholera.

Po pozemkové reformě přišla obec o část svého katastru.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP

Malínky

Kaplička
Kaplička
Svazek obcí
Registrace e-mailu
MAS
JMK
Čtvrtek
30.03.2023
Arnošt

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English