O obci

Obec Malínky se nachází 12 km východně od města Bučovice. Obec se rozprostírá na území velikosti 340 ha, v průměrné nadmořské výšce 270 m nad mořem.  Zastavěná část obce se nachází  v údolí, v jejímž dolní části protéká od východu říčka Litava. Obcí rovněž prochází silnice z Uherského Hradiště do Brna.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1408, kdy je uváděn nějaký Jan Beličar z Malínek. O původu jména obce toho není mnoho známo, ale mohlo by být odvozeno z vlastního jména Malen.

Před 30letou válkou bylo v osadě obydlených 21 domů, z nichž po skončení války v roce 1673, nezůstal ani jeden obydlený. V roce 1790 bylo v obci již 44 domů a 49 rodin. V roce 1850  bylo v obci 58 čísel a 289 obyvatel. V roce 1890 pak 61 obydlených domů a 307 obyvatel.

Obec vlastnil od roku 1481 Půta z Lichtenburka, který  prodal podíl na obci Janu Staršímu z Ojnic a jeho sourozencům. Časem se stala obec vlastnictvím Lichsteinů a patřili pod panství Bučovické. 

Do roku 1784 patřily Malínky pod farnost stříleckou, poté byly přifařeny ke kostelu sv. Mikuláše v Brankovicích.

Obec neměla vlastní školu a žáci navštěvovali školu v Brankovicích. V roce 1886 byla postavena v Brankovicích nová škola, na kterou přispěla podílem  i obec Malínky.

V roce 1680 způsobily mrazy koncem května zničení veškeré úrody, které bylo i tak obděláno velmi málo. Pomrzly stromy, obilí i zasázené brambory. V roce 1702 se o žních rozšířil po obci velký požár, který zničil 6 domů a 2 mlaty. Silné krupobití v roce 1727 zničilo úrodu. V letech 1750 a 1756 napadlo v zimně mnoho sněhu, že jej museli vyvážet ze dvorů. Na jaře došlo k silnému tání, které způsobilo velké škody. V roce 1822 zasáhl obyvatelstvo obce tyfus. V roce 1836 v obci vypukla cholera, na kterou zemřelo 10 lidí. V květnu 1866 zamrzlo a bylo zničeno vše co kvetlo, téhož roku do obce prošlo obcí pruské vojsko, které pobralo lidem potraviny a rovněž se v obci vyskytla cholera.

Po pozemkové reformě přišla obec o část svého katastru.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP

Malínky

Kaplička
Kaplička
Svazek obcí
MAS
JMK
Pátek
19.07.2024
Čeněk

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English