Informace o zveřejnění dokumentů

Dokumenty rozpočtového hospodaření Svazku obcí Mezihoří - rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtová opatření a závěrečný účet za min.rok jsou dostupné na: http://www.somezihori.cz/cze/hospodareni-so-mezihori-p714Do listinné podoby těchto dokumentů je možné nahlédnout v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00-12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Snovídky, č. p. 45.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Svazek obcí
MAS
JMK
Sobota
22.06.2024
Pavla

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English