O obci

Nemochovice leží v kotlině kopcovité krajiny, 10 km severovýchodně od Bučovic, pod kopcem Hradisko. Z jižní strany obepíná obec kopec zvaný Habřina. Nachází se v nadmořské výšce v rozpětí 290 - 330 metrů (podle staršího měření), novější údaj je uveden 295 metrů n. m. Obec Nemochovice leží na přítoku potoka, který se v Brankovicích vlévá do říčky Litavy. Sousední obec Brankovice leží 4 km jižně od Nemochovic. Katastr obce má rozlohu 1057,9646 hektarů.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353, kdy jistý Vít z Vítovic prodal dvůr ve vsi s mlýnem Vilémovi z Herštejna. Po mnoha majetkových změnách přešly Nemochovice, coby samostatný statek, v roce 1528 na rod Zástřizlů (v té době byli vlastníky mnoha majetků v širokém okolí). Od poloviny 16. století náležela ves k mořickému panství. Jako zvláštní statek byly spojeny s knížecím panstvím bučovským, u něhož již trvale zůstaly, v roce 1633. K tamním knížatům z Lichtenštejna náležely Nemochovice až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848. Od roku 1949 byla obec  součástí soudního okresu Bučovice, který byl v roce 1960  připojen k okresu Vyškov.

Uprostřed obce stojí kostelík sv. Floriána. Původně to byla kaple s oltářem, ale Václav z Lichtenštejna ji v roce 1877 rozšířil na dnešní podobu.  Nemochovice jsou obcí převážně zemědělskou, ale byly zde také továrny – tkalcovská, která fungovala od roku 1885 v domě čp. 2. Ale od roku 1889 byla továrna změněna na výrobu perleťových knoflíků. Nacházelo zde obživu až 100 dělníků. Továrna byla v provozu až do roku 1916, kdy pro malý počet dělníků (odešli do války) musela být uzavřena. V roce 1885 byla postavena nová jednotřídní škola a v roce 1899 byla rozšířena na dvojtřídní. Škola sloužila k výuce až do roku 1977, kdy byla pro malý počet žáků zrušena.

Dne 1. 10. 1897 byl založen čtenářský spolek Svornost. Zapsáno bylo tenkrát 10 členů. Byl odebírán první deník v obci - Moravská orlice. Jednalo se o první kulturní a vzdělávací krok v obci. Knihovna se postupně rozšiřovala.

V roce 1898 nechal Dp. P. František Doupovec, farář v Přísnoticích u Židlochovic, nemochovský rodák z čp. 45, postavit hřbitov. Do té doby se pochovávalo ve Chvalkovicích, kam spadala farnost obce Nemochovice. Uprostřed hřbitova stojí kříž, který pořídil také Dp. Doupovec. Pozemky na stavbu hřbitova věnovala obec.

Hasičský sbor byl založen v roce 1904. Hasičský dům byl otevřen v roce 1926, byly zde uchovávány hasičské potřeby a budova také sloužila jako knihovna s čítárnou. Tělovýchovná jednota „Sokol“ byla založena 16. 11. 1919, při založení měla 60 členů, cvičební nářadí bylo umístěno taktéž v hasičské budově, kde se cvičívalo.

Vyhlášením všeobecné mobilizace v roce 1914 nastala i v obci Nemochovice povinnost všem záložníkům a domobrancům, 38- letým a mladším, dostavit se do 24 hodin ke svému okresnímu vojenskému velitelství. V měsíci srpnu roku 1914 přišlo nařízení: obecní úřad má zajistit a dodat z obce 19 párů koňských potahů pro válečné účely. První válečný měsíc zasáhl tehdy do života obce velmi výrazně. Stále častěji, nečekaněji a přísněji byly prováděny rekvizice (zabrání nebo vymáhání něčeho z moci úřední). Rekvírováno bylo obilí, seno, sláma, dobytek všeho druhu, kuřata, vejce, sádlo. Jak uvádí kronikář obce, "za kus chleba nebo trochu mouky mnohá panička odnesla na venkov zlaté prsteny, náušnice, náramky apod.". Na výrobu zbraní byly používány i zvony. Dne 20. května 1917 byl z nemochovské kaple odebrán zvon, který vážil 121 kg. Později, při opravě kaple, byl zbudován nový zvon. 1. května 1921 byl odhalen pomník na počest místním padlým legionářům v první světové válce.

V červenci 2003 proběhly oslavy 650. výročí první zmínky o obci. K tomuto výročí byla napsána manželi Motalovými z Kroměříže (maminka pana PhDr. Jaroslava Motala pocházela z naší obce) kniha o historii Nemochovic.  Má název „Nemochovice v proměnách času“ a je napsána od první zmínky o obci až po rok 2000. Knihu je možné zakoupit na obecním úřadě za 220,- Kč. K uvedenému výročí byl postaven za Společenským domem velký dřevěný altán, který slouží hlavně k posezení při zábavách venku v letním období, ale je využíván i ke každodennímu odpočinku.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP

Nemochovice

Památník Osvobození
Památník Osvobození
Svazek obcí
MAS
JMK
Pátek
19.07.2024
Čeněk

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English