Projekty

2021 - 2022

DOPLNĚNÍ MOBILIÁŘE PRO SO MEZIHOŘÍ
Předmětem projektu bylo pořízení 2 kusů párty stanů, 1 kusu nůžkového stanu, 40 kusů pivních setů, 1 velká souprava ozvučení a 1 malá souprava ozvučení pro členské obce Svazku obcí Mezihoří.

Zahájení realizace: 2.12.2021Dokončení realizace: 31.5.2022

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

 

2020

Projekt Provoz Centra společných služeb SO Mezihoří byl realizován z dotace Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020.  Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k č. dotační smlouvě JMK065165/20/ORR čerpána ve výši 100 000 Kč. 

2018

Projekt "Pořízení mobiliáře pro SO Mezihoří" byl spolufinancován z dotace Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018.


2016 - 2019

Projekt  „POSILOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍKAPACITY OBCÍ NA BÁZI MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE“

2016

Cílem projektu bylo pořízení 1476 stromů a keřů pro 12 zúčastněnýchobcí svazku. Celková hodnota projektu činila 475 850 Kč, přičemž bylačerpána dotace z Programu rozvoje venkova JMK pro rok 2016 ve výši200 000 Kč. Výdaje ve výši 275 850 Kč z projektu financovaly obce.

 „Ekologické řešení biologického odpadu svazku obcí Mezihoří“

2012

Cílem projektu bylo pořízení sběrných nádob na biodpad doobcí SO Mezihoří. V obci Snovídky bylo zřízeno jedno centrálnímísto štěpkovačem.

2011

Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti silničního provozuv městysi Hvězdlice a obci Malínky, Milonice, Kožušice, Nemotice, Nevojicea Snovídky pořízením 10 kusů ukazatelů rychlosti vozidel.

2010

 

 

„ Zpracování a aktualizace strategických rozvojových dokumentů SO Mezihoří“

 

Cílem projektu bylo vytvoření ucelené sítě pěších tras, cyklotras, koňskýchtras za účelem rozšíření nabídky v oblasti cestovního ruchu, vytipovánízajímavých míst a společenských akcí v regionu SO Mezihoří.

„VÍTEJTE U NÁS – PODPORACESTOVNÍHO RUCHU SO MEZIHOŘÍ“

„CYKLISTICKÁ LÁVKA PŘESSILNICI I/50 U OBCE NEVOJICE“

„OCHOTA ZA OCHOTU –PODPORA OBČANSKÝCH AKTIVIT OBYVATEL“

2007


Na všech obecních úřadech mikroregionu Mezihoří byl zaveden geografickýinformační systém MISYS jako nástroj pro snadnější získávání, zpracování aposkytování geografických dat ve vztahu k trvale udržitelnému rozvojimikroregionu.

„ROZVOJOVÁ STRATEGIE SOMEZIHOŘÍ 2007 – 2013“

„PŘÍPRAVA MEZIHOŘÍ NAZALOŽENÍ MAS A TVORBU VLASTNÍ STRATEGIE“

 

2016 - 2019

je spolufinancován Evropskou unií. Strategickýmcílem projektu je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování arozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacitjednotlivých obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Svazek obcí
MAS
JMK
Středa
22.05.2024
Emil

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English