O obci

Nové Hvězdlice Nové Hvězdlice

Městys Hvězdlice se nachází v oblouku potoka Hvězdličky, v nadmořské výšce okolo 300 m, 8 km severovýchodně od Bučovic. Je tvořen Novými Hvězdlicemi, Starými Hvězdlicemi a osadou Zdravá Voda.
Nejstarší doložené osídlení území Hvězdlic lze datovat do doby okolo roku 1650 před našim letopočtem. Svědčí o tom nález z roku 1949, kdy byly v obci při stavebních pracích odkryty dva hroby se skrčenými kostrami, miskou ze světlého materiálu a střepy další nádoby. Pohřebiště patřilo k únětické kultuře starší doby bronzové.
V roce 2006 bylo severozápadně od Kalvárie nalezeno žárové pohřebiště z mladší doby bronzové. Podařilo se odkrýt 14 žárových hrobů. Stáří nálezu bylo přibližně datováno okolo roku 1000 před našim letopočtem.
Ještě jeden nález hovoří o historii Hvězdlic. Je jím nález mincí z roku 1861. Při kopání základů, pro hospodářské stavení v selské usedlosti č.p. 47, byla nalezena nádobka s „brakteáty“, mincemi, které sloužily jako platidlo za vlády Přemysla Otakara II. a Václava II., tedy v letech 1253 až 1305.
Dalším svědkem nejranější historie Hvězdlic je filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje ve Starých Hvězdlicích. Cihelná, v jádře románská stavba z první poloviny 13. století.
První písemné zmínky o Hvězdlicích jsou z let 1282 až 1297, kdy se jako svědek na listinách uvádí Zášit z
Hvězdlic. Na listině z října 1282 se uvádí Skoch z Hvězdlic („SCOCH DE VYEZDLICZ“). Na donační listině
pro Augustiánský klášter sv. Jakuba v Olomouci, z roku 1297, je opět uveden Skoch se synem Onšíkem z
Hvězdlic. (“DOMINUS SCOHO CUM FILIO SUO ONSICONE DE HVEZDLICH“). Přivěšená pečeť se
symbolem hvězdy se shoduje s erbem pánů z Deblína. Tyto první písemné zmínky souvisí se Starými
Hvězdlicemi.
Další zmínka o Hvězdlicích, tentokráte již Nových, je z roku 1353 - „…MUNICIONEM ET OPIDUM
HWYEZDLICZ“ (městečko a tvrz Hvězdlice). Tohoto roku prodal Bernard II. z Cimburka tvrz a městečko
Hvězdlice svému bratru Albrechtu Vranovcovi z Cimburka.
Od roku 1411 patří Nové i Staré Hvězdlice augustiniánskému klášteru sv. Tomáše v Brně, kterému zůstaly až do zániku patrimoniálního zřízení roku 1848.Hvězdlice byly v celé své historii převážně zemědělskou obcí. V roce 1900 zde však bylo i 20 tkalců a 26 řemeslníků.
Škola je ve Hvězdlicích vzpomínána již za panování Marie Terezie. Roku 1802 byla postavena nová budova jednotřídní školy, v roce 1878 byla rozšířena na dvojtřídní a v roce 1891 na trojtřídní. Současná budova školy byla postavena v letech 1910 až 1911. V obci byla v minulém století i škola měšťanská. Mateřská škola vznikla v roce 1948. Základní škola ve Hvězdlicích ukončila výuku pro nedostatek žáků ve školním roce 2002.

Staré Hvězdlice Staré Hvězdlice

Spolky v obci.

Nejstarším spolkem byl spolek válečných vysloužilců, založený v roce 1878. Roku 1886 založil nadučitel Petr Beneš Sbor dobrovolných hasičů Hvězdlice. V tomto období vznikl i pěvecko – čtenářský spolek „Hvězda“. Roku 1907 byl založen dělnický potravní spolek „Svornost“. Sokol byl založen v roce 1919, Orel roku 1925 a v roce 1933 Sportovní klub Hvězdlice.
Občanská záložna vznikla roku 1870. Od roku 1874 je v obci pošta a obvodní lékař od roku 1875. Elektrické osvětlení bylo zavedeno v roce 1927 a od roku 1929 je obec spojena s okolím pravidelnou autobusovou dopravou.
Asi dva kilometry od Hvězdlic směrem na Orlovice se nachází osada Zdravá Voda. Ta je historicky vzpomínána v souvislosti s lázněmi. První písemná zmínka o zdejších lázních a pramenu léčivé vody je z roku 1733 a jejím autorem je Ambroz Vilém von Buntsch. V těchto letech zde byl lázeňský dům a dřevěná kaple. Zděná byla postavena v roce 1755, zanikla někdy okolo roku 1816.
V současné době působí ve Hvězdlicích tato sdružení:  2 sbory dobrovolných hasičů, sportovní klub, Občanské sdružení Staré Hvězdlice, myslivecké sdružení, svaz žen a Občanské sdružení Slovan. Tato občanská sdružení zajišťují veškerý kulturní a sportovní život městyse.
Sportovní vyžití je možné na hřišti, v tělocvičně nebo v posilovně.
Je zde také pošta a ordinace lékařky.
Služby, které je možno ve Hvězdlicích využít: kadeřnictví, kosmetika, oprava automobilu, stavební práce, doprava.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP

Hvězdlice

Zámek
Zámek
Svazek obcí
MAS
JMK
Neděle
21.04.2024
Alexandra

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English