O obci

Nové Hvězdlice Nové Hvězdlice

Městys Hvězdlice se nachází v oblouku potoka Hvězdličky, v nadmořské výšce okolo 300 m, 8 km severovýchodně od Bučovic. Je tvořen Novými Hvězdlicemi, Starými Hvězdlicemi a osadou Zdravá Voda.
Nejstarší doložené osídlení území Hvězdlic lze datovat do doby okolo roku 1650 před našim letopočtem. Svědčí o tom nález z roku 1949, kdy byly v obci při stavebních pracích odkryty dva hroby se skrčenými kostrami, miskou ze světlého materiálu a střepy další nádoby. Pohřebiště patřilo k únětické kultuře starší doby bronzové.
V roce 2006 bylo severozápadně od Kalvárie nalezeno žárové pohřebiště z mladší doby bronzové. Podařilo se odkrýt 14 žárových hrobů. Stáří nálezu bylo přibližně datováno okolo roku 1000 před našim letopočtem.
Ještě jeden nález hovoří o historii Hvězdlic. Je jím nález mincí z roku 1861. Při kopání základů, pro hospodářské stavení v selské usedlosti č.p. 47, byla nalezena nádobka s „brakteáty“, mincemi, které sloužily jako platidlo za vlády Přemysla Otakara II. a Václava II., tedy v letech 1253 až 1305.
Dalším svědkem nejranější historie Hvězdlic je filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje ve Starých Hvězdlicích. Cihelná, v jádře románská stavba z první poloviny 13. století.
První písemné zmínky o Hvězdlicích jsou z let 1282 až 1297, kdy se jako svědek na listinách uvádí Zášit z
Hvězdlic. Na listině z října 1282 se uvádí Skoch z Hvězdlic („SCOCH DE VYEZDLICZ“). Na donační listině
pro Augustiánský klášter sv. Jakuba v Olomouci, z roku 1297, je opět uveden Skoch se synem Onšíkem z
Hvězdlic. (“DOMINUS SCOHO CUM FILIO SUO ONSICONE DE HVEZDLICH“). Přivěšená pečeť se
symbolem hvězdy se shoduje s erbem pánů z Deblína. Tyto první písemné zmínky souvisí se Starými
Hvězdlicemi.
Další zmínka o Hvězdlicích, tentokráte již Nových, je z roku 1353 - „…MUNICIONEM ET OPIDUM
HWYEZDLICZ“ (městečko a tvrz Hvězdlice). Tohoto roku prodal Bernard II. z Cimburka tvrz a městečko
Hvězdlice svému bratru Albrechtu Vranovcovi z Cimburka.
Od roku 1411 patří Nové i Staré Hvězdlice augustiniánskému klášteru sv. Tomáše v Brně, kterému zůstaly až do zániku patrimoniálního zřízení roku 1848.Hvězdlice byly v celé své historii převážně zemědělskou obcí. V roce 1900 zde však bylo i 20 tkalců a 26 řemeslníků.
Škola je ve Hvězdlicích vzpomínána již za panování Marie Terezie. Roku 1802 byla postavena nová budova jednotřídní školy, v roce 1878 byla rozšířena na dvojtřídní a v roce 1891 na trojtřídní. Současná budova školy byla postavena v letech 1910 až 1911. V obci byla v minulém století i škola měšťanská. Mateřská škola vznikla v roce 1948. Základní škola ve Hvězdlicích ukončila výuku pro nedostatek žáků ve školním roce 2002.

Staré Hvězdlice Staré Hvězdlice

Spolky v obci.

Nejstarším spolkem byl spolek válečných vysloužilců, založený v roce 1878. Roku 1886 založil nadučitel Petr Beneš Sbor dobrovolných hasičů Hvězdlice. V tomto období vznikl i pěvecko – čtenářský spolek „Hvězda“. Roku 1907 byl založen dělnický potravní spolek „Svornost“. Sokol byl založen v roce 1919, Orel roku 1925 a v roce 1933 Sportovní klub Hvězdlice.
Občanská záložna vznikla roku 1870. Od roku 1874 je v obci pošta a obvodní lékař od roku 1875. Elektrické osvětlení bylo zavedeno v roce 1927 a od roku 1929 je obec spojena s okolím pravidelnou autobusovou dopravou.
Asi dva kilometry od Hvězdlic směrem na Orlovice se nachází osada Zdravá Voda. Ta je historicky vzpomínána v souvislosti s lázněmi. První písemná zmínka o zdejších lázních a pramenu léčivé vody je z roku 1733 a jejím autorem je Ambroz Vilém von Buntsch. V těchto letech zde byl lázeňský dům a dřevěná kaple. Zděná byla postavena v roce 1755, zanikla někdy okolo roku 1816.
V současné době působí ve Hvězdlicích tato sdružení:  2 sbory dobrovolných hasičů, sportovní klub, Občanské sdružení Staré Hvězdlice, myslivecké sdružení, svaz žen a Občanské sdružení Slovan. Tato občanská sdružení zajišťují veškerý kulturní a sportovní život městyse.
Sportovní vyžití je možné na hřišti, v tělocvičně nebo v posilovně.
Je zde také pošta a ordinace lékařky.
Služby, které je možno ve Hvězdlicích využít: kadeřnictví, kosmetika, oprava automobilu, stavební práce, doprava.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP

Hvězdlice

Zámek
Zámek
Svazek obcí
Registrace e-mailu
MAS
JMK
Úterý
31.01.2023
Marika

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English