O obci

Minulost obce Kožušice je zastřena neproniknutelnou rouškou tajemství, kterou neodhaluje ani několik málo řádek ve Vlastivědě moravské, ve které se píše:
 
Název obce Kožušice pochází od slova Kožůšek. Leží 13 km od Bučovic, 329 m nad mořem a jejich katastr měří 7,21 km.
 
Osada se připomíná poprvé ve 14 století. Roku 1333 koupil Jan z Kožušic od Dětřicha ze Žarůžek dvůr. Roku 1408 připomíná se zde dvůr. O něco později se stala dědina Kožušice majetkem panství Bučovského.
 
Před třicetiletou válkou měli Kožušice 29 stavení a po 30leté válce jenom 13 obyvatelných stavení a 16 zcela zpustošených a zpustlých.
 
Roku 1790 měli  Kožušice 66 domů ve kterých bydlelo 78 rodin a měli 350 obyvatel.
Roku 1890 měli 89 domů, 96 rodin a 395 obyvatel.
 
První škola byla postavena počátkem 19 století. Stará škola byla vybudována v roce 1856, škola byla jednotřídní a měla 45 žáků. Tuto školu odkoupil pak stolař pan Jelínek v roce 1918.
Nová škola se v obci začala stavět v roce 1914 a byla otevřena v roce 1919. Rozpočet na novou školu činil
48 000 Kč a byl překročen na 98 000 Kč.
 
Obecní pečet měla ve znaku jabloň, kosu a sekeru a kolem nápis  obec Kožušice.
Co se zaměstnání týče, převládalo od pradávna zemědělství.
V obci bývaly 2 hospody, 3 obchody a 1 mlýn.
 
Kožušáci nosívali ve starších dobách kožuchy, které neměly rukávy  a ani se nezapínaly. Když si je chtěl někdo obléci, postavil se k lavici, vztyčil obě ruce a kožuch se navlékl se shora.
 
V roce 1863 byla obec postižena silným krupobitím a celá úroda byla zničena.
V roce 1867 vyhořely chaloupky – požár vznikl v domě č. 28 a protože bylo sucho, požár se rychle rozšířil na celé chaloupky. Celkem vyhořelo do základů 29 domů, protože byly celé dřevěné, dále uhořely 4 krávy, 5 kusů vepřového a všechna drůbež.
V roce 1899 byl založen spolek dobrovolných hasičů, který pod názvem Sbor dobrovolných hasičů Kožušice  pracuje dodnes. Roku 1999 proběhly oslavy 100. výročí založení sboru.
 
Události celosvětového významu se dotkly i obce Kožušice a jejich obyvatel. Do první světové války narukovalo po vyhlášení 53 mužů a v průběhu války dalších 31, takže celkem 84 mužů.
V září roku 1919 byla založena tělovýchovná jednota Sokol.
V roce 1921 proběhlo v obci sčítání lidu a v tomto roce jich bylo 412.
V roce 1928 byla zavedena v obci elektrifikace. Kožušice rázem změnily svůj vzhled, protože náves byla osvětlena několika pouličními světly. Dále v témže roce byla založena kronika, kterou začal psát Václav Dias učitel na obecní škole.
V roce 1931 bylo v celé republice provedeno sčítání lidu a zemědělských závodů. Kožušice měly v roce 1930 celkem 444 obyvatel. Dále bylo vykazováno:
42 koní, 225 krav, 179 prasat, 120koz, 2175 slepic, 533 hus, 103 kachen a 25 krocanů a 122 včelstev.
V katastru obce žilo také mnoho polní a lesní zvěře, asi 200 zajíců, 300 divokých králíků a hodně koroptví a bažantů.
V roce 1931 koupila obec Kožušice les Kraví hora za částku 92 000kč. Tento les byl v roce 1992 převeden opět do majetku obce.
 Už od června roku 1945 se začaly někteří občané stěhovat a osídlovat pohraniční obce okresu Jeseník. Zvláště do Kraša a Vidnavy se odstěhovalo celkem 15 rodin. Druhá skupina se usídlila v Perné a třetí v Práčich u Znojma. Celkem se v roce 1945 a 1946 odstěhovalo 43 rodin s rodinnými příslušníky a bylo to celkem 131 osob.
V roce 1945 žilo v obci celkem 520 obyvatel, což je pravděpodobně nejvíce v dosavadní historii obce.
Počet obyvatel se neustále snižoval až na současných 124 obyvatel.
Zvláštní pozornost, v tomto těžkém období,  zasluhuje místní hudební soubor pod  vedením p. Vilema Gregora. I když jakékoli  zábavy byly zakázány, tento soubor, sestavený jak z domácích tak i přespolních občanů, prováděl tzv. hudební zkoušky, které byly někdy i 3krát týdně, na kterých se i tancovalo. Tyto zkoušky se konaly většinou v hostinci u Augustinů č.49. V současné době je na tomto  místě požární zbrojnice.
Ale i ostatní kulturní život v obci neustával. Hrálo se divadlo, promítali se školní filmy, byly uspořádány dvě výstavy ovoce. Hlavní postavou těchto akcí byl učitel Jindřich Jedlička.
Velkou pozornost si zasluhuje Sbor dobrovolných hasičů Kožušice. V posledních letech zajišťuje tento spolek veškeré kulturní a sportovní akce – ostatky, stavění máje, Dětský den.
V roce 1999 uspořádal na počest  svého 100. výročí založení oslavy za účasti sborů z okolních vesnic. Starostou sboru je pan Rostislav Zatloukal.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP

Kožušice

Svazek obcí
MAS
JMK
Pondělí
22.04.2024
Evženie

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English