O obci

Minulost obce Kožušice je zastřena neproniknutelnou rouškou tajemství, kterou neodhaluje ani několik málo řádek ve Vlastivědě moravské, ve které se píše:
 
Název obce Kožušice pochází od slova Kožůšek. Leží 13 km od Bučovic, 329 m nad mořem a jejich katastr měří 7,21 km.
 
Osada se připomíná poprvé ve 14 století. Roku 1333 koupil Jan z Kožušic od Dětřicha ze Žarůžek dvůr. Roku 1408 připomíná se zde dvůr. O něco později se stala dědina Kožušice majetkem panství Bučovského.
 
Před třicetiletou válkou měli Kožušice 29 stavení a po 30leté válce jenom 13 obyvatelných stavení a 16 zcela zpustošených a zpustlých.
 
Roku 1790 měli  Kožušice 66 domů ve kterých bydlelo 78 rodin a měli 350 obyvatel.
Roku 1890 měli 89 domů, 96 rodin a 395 obyvatel.
 
První škola byla postavena počátkem 19 století. Stará škola byla vybudována v roce 1856, škola byla jednotřídní a měla 45 žáků. Tuto školu odkoupil pak stolař pan Jelínek v roce 1918.
Nová škola se v obci začala stavět v roce 1914 a byla otevřena v roce 1919. Rozpočet na novou školu činil
48 000 Kč a byl překročen na 98 000 Kč.
 
Obecní pečet měla ve znaku jabloň, kosu a sekeru a kolem nápis  obec Kožušice.
Co se zaměstnání týče, převládalo od pradávna zemědělství.
V obci bývaly 2 hospody, 3 obchody a 1 mlýn.
 
Kožušáci nosívali ve starších dobách kožuchy, které neměly rukávy  a ani se nezapínaly. Když si je chtěl někdo obléci, postavil se k lavici, vztyčil obě ruce a kožuch se navlékl se shora.
 
V roce 1863 byla obec postižena silným krupobitím a celá úroda byla zničena.
V roce 1867 vyhořely chaloupky – požár vznikl v domě č. 28 a protože bylo sucho, požár se rychle rozšířil na celé chaloupky. Celkem vyhořelo do základů 29 domů, protože byly celé dřevěné, dále uhořely 4 krávy, 5 kusů vepřového a všechna drůbež.
V roce 1899 byl založen spolek dobrovolných hasičů, který pod názvem Sbor dobrovolných hasičů Kožušice  pracuje dodnes. Roku 1999 proběhly oslavy 100. výročí založení sboru.
 
Události celosvětového významu se dotkly i obce Kožušice a jejich obyvatel. Do první světové války narukovalo po vyhlášení 53 mužů a v průběhu války dalších 31, takže celkem 84 mužů.
V září roku 1919 byla založena tělovýchovná jednota Sokol.
V roce 1921 proběhlo v obci sčítání lidu a v tomto roce jich bylo 412.
V roce 1928 byla zavedena v obci elektrifikace. Kožušice rázem změnily svůj vzhled, protože náves byla osvětlena několika pouličními světly. Dále v témže roce byla založena kronika, kterou začal psát Václav Dias učitel na obecní škole.
V roce 1931 bylo v celé republice provedeno sčítání lidu a zemědělských závodů. Kožušice měly v roce 1930 celkem 444 obyvatel. Dále bylo vykazováno:
42 koní, 225 krav, 179 prasat, 120koz, 2175 slepic, 533 hus, 103 kachen a 25 krocanů a 122 včelstev.
V katastru obce žilo také mnoho polní a lesní zvěře, asi 200 zajíců, 300 divokých králíků a hodně koroptví a bažantů.
V roce 1931 koupila obec Kožušice les Kraví hora za částku 92 000kč. Tento les byl v roce 1992 převeden opět do majetku obce.
 Už od června roku 1945 se začaly někteří občané stěhovat a osídlovat pohraniční obce okresu Jeseník. Zvláště do Kraša a Vidnavy se odstěhovalo celkem 15 rodin. Druhá skupina se usídlila v Perné a třetí v Práčich u Znojma. Celkem se v roce 1945 a 1946 odstěhovalo 43 rodin s rodinnými příslušníky a bylo to celkem 131 osob.
V roce 1945 žilo v obci celkem 520 obyvatel, což je pravděpodobně nejvíce v dosavadní historii obce.
Počet obyvatel se neustále snižoval až na současných 124 obyvatel.
Zvláštní pozornost, v tomto těžkém období,  zasluhuje místní hudební soubor pod  vedením p. Vilema Gregora. I když jakékoli  zábavy byly zakázány, tento soubor, sestavený jak z domácích tak i přespolních občanů, prováděl tzv. hudební zkoušky, které byly někdy i 3krát týdně, na kterých se i tancovalo. Tyto zkoušky se konaly většinou v hostinci u Augustinů č.49. V současné době je na tomto  místě požární zbrojnice.
Ale i ostatní kulturní život v obci neustával. Hrálo se divadlo, promítali se školní filmy, byly uspořádány dvě výstavy ovoce. Hlavní postavou těchto akcí byl učitel Jindřich Jedlička.
Velkou pozornost si zasluhuje Sbor dobrovolných hasičů Kožušice. V posledních letech zajišťuje tento spolek veškeré kulturní a sportovní akce – ostatky, stavění máje, Dětský den.
V roce 1999 uspořádal na počest  svého 100. výročí založení oslavy za účasti sborů z okolních vesnic. Starostou sboru je pan Rostislav Zatloukal.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP

Kožušice

Svazek obcí
Registrace e-mailu
MAS
JMK
Čtvrtek
30.03.2023
Arnošt

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English