O obci

Obec se nachází 16,2 km jihovýchodně od Vyškova pod výběžkem Drahanské vrchoviny a leží pod kopcem Hradisko. Obec, jíž probíhá okresní silnice od Nových Hvězdlic směrem k Brankovicím, tvoří pěkná široká náves se vzrostlými stromy, která činí dojem městečka. Domy stojí těsně vedle sebe, po obou stranách silnice. Obec je situovaná v kopci, což ji přirozeně rozděluje na horní a dolní část. Jako nepřehlédnutelná dominanta se nad obcí tyčí zrekonstruovaný větrný mlýn. Ke katastru obce patří také empírový Komorovský zámeček s parkem, ale objekt ani park není přístupný veřejnosti, jelikož jde o soukromé vlastnictví.  
První písemná zmínka je z roku 1347, kdy bylo chvalkovické panství prodáno. Z historie je však známo, že tato oblast byla osídlena již mnohem dříve. Kolem roku 1374 zde byl vystavěn gotický kostel, r. 1376 byly vybudovány lázně, r. 1389 postavena fara, r. 1682 zahájil činnost pivovar a souběžně i sladovna, které byly později zničeny požárem. V r. 1689 byla založena škola, a to čtvrtá na území okresu.  V r. 1715 ves skoro vymřela díky moru. Na památku této události byl na návsi r. 1718 postaven morový sloup. V r. 1780 byl zrušen hřbitov kolem kostela a založen nový před obcí, r. 1814 rytíř z Pabůrku postavil na tomto novém hřbitově kapli sv. Kříže, pod níž je hrobka. V r. 1890 byl založen hasičský spolek, r. 1919 pak místní organizace Sokola.
Na začátku tisíciletí má naše obec 277 obyvatel. Obecní úřad se přestěhoval do budovy bývalé školy, kde se nachází i místní knihovna s volně přístupným internetem. Obec byla r. 1992 plynofikována a následně byl zaveden vodovod.  Jsou zde dobře zásobené potraviny, pohostinské zařízení, kulturní dům, tenisový kurt s letním posezením a fotbalové hřiště. Místní fotbalové mužstvo hraje 3. třídu okresního přeboru. Co se bohužel nepodařilo udržet v činnosti, byl místní hasičský sbor, činnost v roce 2002 zanikla. V současném obecním zastupitelstvu pracuje 6 zvolených zástupců. Starostou obce je  pan Ladislav Horváth.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP

Chvalkovice

Chvalkovický mlýn
Chvalkovický mlýn
Svazek obcí
MAS
JMK
Sobota
22.06.2024
Pavla

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English