O spolku obcí

Svazek obcí Mezihoří byl založen jako dobrovolný svazek obcí v roce 2006. Na rozvoji společného území začaly spolupracovat obce Dobročkovice, Chvalkovice, Kožušice, Malínky, Milonice, Nemochovice, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Snovídky, Uhřice, městysy Brankovice a Hvězdlice a město Bučovice, to však na vlastní žádost ukončilo členství ve Svazku obcí Mezihoří k 31.12.2006. Obce začaly spolupracovat již v roce 2003, kdy založily Dobrovolný svazek obcí Mezihoří, avšak k oficiálnímu vzniku Svazku obcí Mezihoří došlo až  9. února 2006, registrací u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně. Svazek je právnickou osobou se sídlem v obci Nemotice a byl ustanoven v souladu § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Nejvyšším orgánem svazku je valná hromada, kterou tvoří zástupci a starostové svazku jednotlivých obcí. 

Společnou snahou svazku obcí  je:

  • péče o životní prostředí
  • obnova a tvorba krajiny úzce spojená se záchranou dochovaného kulturního dědictví
  • obnova dopravní a technické infrastruktury
  • stabilizace migrace obyvatel a standardizace občanské vybavenosti mikroregionu
  • podpora občanských aktivit obyvatel se zaměřením na obnovu zpřetrhaných vazeb lidí k sobě navzájem, ke své krajině a navrácení povědomí sounáležitosti a určité hrdosti k prostoru, kde žijí
  • spolupráce mezi obcemi mikroregionu a sousedními mikroregiony
  • podpora malého a středního podnikání
  • rozvoj cestovního ruchu
  • podpora zemědělství v mikroregionu

 

Jako nástroj k naplňování poslání mikroregionu byla v roce založení vytvořena Rozvojová strategie SO Mezihoří na léta 2007 – 2013.

Svazek obcí Mezihoří je od 29. 6. 2007 členem místní akční skupiny Společná cesta.

Mikroregion Mezihoří se nachází v jihozápadní části okresu Vyškov, v rovinaté oblasti mezi Ždánickým lesem a Drahanskou vrchovinou. Obce mikroregionu leží přímo na trase nebo v blízkosti mezinárodní komunikace I/50, která regionem prochází. Díky této silniční tepně spojující Brno a Uherské Hradiště a  železniční trati Brno – Veselí nad Moravou, je region velmi dobře dostupný.

Pro sídelní strukturu mikroregionu je charakteristická přítomnost venkovských obcí. Deset obcí mikroregionu lze zařadit do velikostní kategorie obcí s počtem obyvatel do 500, tři obce s počtem do 1500 obyvatel. Hustota zalidnění je nízká, ve srovnání s hodnotou zalidnění okresu je poloviční. Pověřenou obcí pro obce mikroregionu je až na jednu výjimku město Bučovice.
Na území se nachází 12 zvláště chráněných lokalit, např. Strabišov – Oulehla a Černčínský a Milonický hájek (evropského významu).
Území mikroregionu je díky své poloze ideálním místem pro pěší turistiku a cykloturistiku. Přes území prochází dálková značená cykloturistická trasa Jihlava – Český Těšín. Velké množství doporučených cykloturistických tras se nachází v nedalekém Ždánickém lese a Chřibech, přičemž tyto lokality jsou snadno dostupné z blízkých obcí mikroregionu. Řada dalších vhodných tras pro cyklisty v terénu zatím vyznačena není, ve fázi přípravy je vybudování cyklostezky „Litava“, která propojí Brno, Slavkov u Brna a Bučovice s Uherským Hradištěm. Území mikroregionu je celkem rovnoměrně pokryto sítí turistického značení, spravovaného  Klubem Českých turistů. Město Bučovice je výchozím bodem turistických tras do okolí, zejména do blízkého Ždánického lesa.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Svazek obcí
MAS
JMK
Úterý
21.05.2024
Monika

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English