Spolky

Občanské sdružení Branek

Název sdružení: Občanské sdružení Branek
Zaměření: Celorodinné zapojení v oblasti ochrany životního prostředí, záchrany a obnovy kulturních památek, volnočasové aktivity s dětmi a mládeží.
Sídlo: Brankovice
Místo působení: Brankovice, Malínky, Kožušice
Kontaktní údaje: Občanské sdružení Branek, Mlýnská 8, 683 33 Brankovice
Drahomír Čermák - předseda o.s.,
tel: +420 517 369 766
e-mail: branek@brankovice.cz
http://www.brankovice.cz/branek/

Občanské sdružení Šuterňa

Lokalita: Snovídky
Zaměření: na kulturně sportovní činnost, navazující na cestovní ruch
Kontaktní údaje: Sladký Roman,  Snovídky č. 116, tel.č.: 603 410 222, e-mail:  sladky@fonsi.cz

Občanské sdružení Staré Hvězdlice

Zaměření: spolupracuje s obcí při obnově místních kulturních památek a krajiny, vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí a mládeže, pořádá kulturní a sportovní akce
Lokalita: Staré Hvězdlice a přilehlé okolí
Kontaktní údaje: Ing.Jaroslav Vacula, předseda sdružení, tel.: 737227207, e-mail: vacula@hestego.cz

Sbor dobrovolných hasičů Dobročkovice

Zaměření: mimo hlavní činnosti na úseku požární ochrany pořádají kulturní, sportovní a společenské akce a taktéž spolupracují s obcí při udržování místních tradic a zvelebování obce.
Lokalita: Dobročkovice, sídlo v budově OÚ Dobročkovice č.92, 683 33 Nesovice
Kontaktní údaje:
Karel Křížka - starosta hasičů, Dobročkovice č.80, tel: 728871781
Jaroslav Hamšík - velitel hasičů, Dobročkovice č.67, tel: 603846333
WWW: http://sdhdobrockovice.kvalitne.cz

Občanské sdružení Slovan

Zaměření: Kulturní, společenské a sportovní aktivity a práce s dětmi a mládeží
Lokalita: Nové Hvězdlice
Kontaktní údaje: Jana Vojtková, předsedkyně, tel.: 602472379, email: janavojtkova@seznam.cz
WWW: http://slovanhvezdlice.blog.cz

SDH Brankovice

Zaměření: Ochrana občanů a majetku před požárem a jinými živelnými pohromami, práce s mládeží.
Lokalita: Brankovice
Kontaktní údaje: Josef Tylšar, tel.: 774 399 202

TJ Sokol Brankovice

Zaměření: Sportovní činnost, fotbal, ZRTV, turistika, práce s mládeží
Lokalita: Brankovice
Kontaktní údaje: Pavel Láníček, Mgr. Jaroslav Hejný
Tel.: 777 731 529, 723 908 980
E-mail: lanicek@staeg.cz, hejnyj59@seznam.cz
WWW: www.brankovice.eu

Klub přátel školy Brankovice

Zaměření: Pomoc škole při organizaci mimoškolní činností a realizaci aktivit pro žáky    
Lokalita: Brankovice
Kontaktní údaje: Dagmar Křenová, tel.: 517 369 083, e-mail: zs.brankovice@iol.cz
WWW: www.zsbrankovice.cz

ŠK ZŠ Brankovice

Zaměření: Sportovní činnost -. šachy, pořádání turnajů, práce s mládeží.
Lokalita: Brankovice
Kontaktní údaje: Mgr. Jaroslav Hejný, tel.: 723 908 980, e-mail: hejnyj59@seznam.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Svazek obcí
MAS
JMK
Sobota
22.06.2024
Pavla

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English