Dotace

Jihomoravský kraj


Projekt ProvozCentra společných služeb SO Mezihoří byl realizován z dotace Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020.  Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje kč. dotační smlouvě JMK065165/20/ORR čerpána ve výši 100 000 Kč. 
Projekt Pořízení mobiliáře pro Svazek obcí Mezihoří byl realizován z dotace Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018.

Ministerstvo pro místní rozvoj

- Podpora obnovy venkova

- Bezbariérové obce

- Podpora bydlení

Kompletní informace na www.mmr.cz, sekce Regionální politika a Bytová politika. 

Nadace ČZ

Více informací na www.nadacecez.cz.

Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje SR jako Řídící orgán Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 zveřejňuje výzvu na předkládání žádostí o finanční příspěvek v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.


Státní fond dopravní infrastruktury


Zelená úsporám

 

Zelená úsporám - program Státního fondu životního prostředí

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporujeme pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu. Veškeré informace o programu Zelená úsporám jsou k dispozici na www.zelenausporam.cz

 

Operační program Životní prostředí

Výzva Operačního programu Životní prostředí


Více informací  zde
                                                                              ...
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Svazek obcí
Registrace e-mailu
MAS
JMK
Čtvrtek
30.03.2023
Arnošt

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English