Dotace

Jihomoravský kraj


Projekt ProvozCentra společných služeb SO Mezihoří byl realizován z dotace Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020.  Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje kč. dotační smlouvě JMK065165/20/ORR čerpána ve výši 100 000 Kč. 
Projekt Pořízení mobiliáře pro Svazek obcí Mezihoří byl realizován z dotace Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018.

Ministerstvo pro místní rozvoj

- Podpora obnovy venkova

- Bezbariérové obce

- Podpora bydlení

Kompletní informace na www.mmr.cz, sekce Regionální politika a Bytová politika. 

Nadace ČZ

Více informací na www.nadacecez.cz.

Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje SR jako Řídící orgán Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 zveřejňuje výzvu na předkládání žádostí o finanční příspěvek v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.


Státní fond dopravní infrastruktury


Zelená úsporám

 

Zelená úsporám - program Státního fondu životního prostředí

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporujeme pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu. Veškeré informace o programu Zelená úsporám jsou k dispozici na www.zelenausporam.cz

 

Operační program Životní prostředí

Výzva Operačního programu Životní prostředí


Více informací  zde
                                                                              ...
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Svazek obcí
MAS
JMK
Pátek
19.07.2024
Čeněk

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English