TOP
[1] 2 3 4 5...18

Mezihoří

Aktuality

Zápis z jednání valné hromady  09.09.2022

Zápis z jednání Valné hromady dne 9. 9. 2022 je zveřejněn v záložce Dokumenty - Zápisy jednání

Pozvánka na valnou hromadu SO Mezihoří 31.08.2022

Pozvánka na valnou hromadu SO Mezihoří, která se koná 7. 9. 2022 od 13.30 hodin Obecní dům Snovídky, č. p. 45.

Projekt Doplnění mobiliáře pro SO Mezihoří 04.08.2022

Projekt DOPLNĚNÍ MOBILIÁŘE PRO SO MEZIHOŘÍ - Státní zemědělský intervenční fond provedl dne 4.8.2022 fyzickou kontrolu realizace projektu.

Audit hospodaření SO Mezihoří za 1. pol. roku 2022 03.08.2022

Přezkoumání hospodaření SO Mezihoří za 1. pol. roku 2022 proběhlo s výsledkem: Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Schválený závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2021 18.03.2022

Závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2021 byl schválen Valnou hromadou SO Mezihoří dne 15.3.2022 usnesením č. 4. Je zveřejněn v sekci Dokumenty - Hospodaření

Zveřejnění zápisu Valné hromady ze dne 15.3.2022 18.03.2022

Zápis z jednání Valné hromady dne 15.3.2022 je zveřejněn v záložce Dokumenty - Zápisy jednání

Pozvánka na Valnou hromadu SO Mezihoří 18.02.2022

Termín a místo: 15.03.2022 od 13.30 h. v Obecním domě Snovídky č.p.45. Program: Schválení závěrečného účtu za rok 2021 a financování projektu Doplnění mobiliáře pro SO Mezihoří

Oznámení zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2021 17.02.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 zveřejněn v sekci Dokumenty - Hospodaření a úředních deskách členských obcí.

Projekt: Doplnění mobiliáře pro SO Mezihoří 01.02.2022

Publicita projektu Doplnění mobiliáře pro SO Mezihoří

Schválený rozpočet na rok 2022 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 - 2024 20.12.2021

Schválený rozpočet na rok 2022 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 - 2024 byl zveřejněn na webových stránkách Svazku obcí Mezihoří na adrese: http://www.somezihori.cz/cze/hospodareni-so-mezihori-p714 v tématu „Dokumenty - Hospodaření SO Mezihoří“
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Svazek obcí
Registrace e-mailu
MAS
JMK
Sobota
24.09.2022
Jaromír

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English