TOP
[1] 2 3 4 5...20

Mezihoří

Aktuality

 29.04.2024

Zápis z jednání Valné hromady svazku ze dne 23.4.2024 je v záložce Dokumenty - zápisy z jednání

Pozvánka na jednání valné hromady dne 23.4.2024 04.04.2024

Zveme na jednání valné hromady SO Mezihoří, které se bude konat 23.4.2024 od 13.30 hodin ve společenském sálu Obecního domu Snovídky č.p. 45. Program: Zpráva z činnosti kontrolní komise, aktualizace znění stanov, hospodaření svazku, prezentace svazku.

Schválený závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2023 04.03.2024

Návrh závěrečného účtu za rok 2023 byl zveřejněn na úředních obcích všech členských obcí Svazku obcí Mezihoří od 8.2.2024 dosud. Závěrečný účet schválila Valná hromada SO Mezihoří dne 27.2.2024 usnesením číslo 4 bez výhrad viz záložka Dokumenty - Hospodaření

Zápis z jednání Valné hromady SO Mezihoří dne 27.2.2024 04.03.2024

Zápis z jednání Valné hromady SO Mezihoří ze dne 27.2.2024 je zveřejněn v záložce DOKUMENTY - Zápisy z jednání.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mezihoří za rok 2023 08.02.2024

Návrh je zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí a zároveň v záložce Dokumenty - Hospodaření SO Mezihoří viz odkaz: https://www.somezihori.cz/cze/hospodareni-so-mezihori-p714

Pozvánka na Valnou hromadu SO Mezihoří 23.01.2024

Zveme členské obce na valnou hromadu dne 27.2.2024 od 13.30 hodin do Obecního domu Snovídky č. p. 45. Návrh programu přiložen v pozvánce.

Rozpočet na r. 2024 a střed. výhled rozpočtu na 2025 - 2026  01.11.2023

Schválený rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2026 je zveřejněn v záložce dokumenty - hospodaření a na úředních deskách všech členských obcí Svazku obcí Mezihoří.

Zápis z jednání valné hromady 31.10.2023 01.11.2023

Zápis z jednání Valné hromady SO Mezihoří ze dne 31.10.2023 je zveřejněn v záložce DOKUMENTY - Zápisy z jednání.

Pozvánka na jednání valné hromady  17.10.2023

Valná hromada SO Mezihoří se koná v Obecním domě Snovídky, č.p. 45 dne 31.10.2023 od 13.30 hodin.

Oznámení o zvřejnění návrhu rozpočtu a střed.výhledu rozpočtu SO Mezihoří 09.10.2023

Návrh rozpočtu na r. 2024 a návrh střed. výhledu rozpočtu na 2025 - 2026 je zveřejněn na web. stránkách svazku v tématu „Dokumenty - Hospodaření SO Mezihoří“ a bude projednán na nejbližší Valné hromadě SO Mezihoří. Připomínky je možné podat písemně na adresu Svazek obcí Mezihoří, Snovídky č. p. 45 příp. mailem: obecniurad@snovidky.cz do 30.10.2023.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Svazek obcí
MAS
JMK
Sobota
13.07.2024
Markéta

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English