TOP

Pozvánka na valnou hromadu dne 18.1.2023

VH se uskuteční 18.1.2023 v 13.30 hod. v Obecním domě ve Snovídkách. Návrh programu: 1. Zahájení a prezence členů Valné hromady2. Volba ověřovatelů zápisu3. Doplnění a schválení programu 4. Rozpočtové změny a hospodaření roku 20225. Smlouvy o převodu majetku – zahradní drtiče6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce kompostérů a drtiče z roku 20127. Zpráva o výsledku inventarizace majetku, návrh na vyřazení8. Dotační výzvy9. Diskuse10. Závěr

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Svazek obcí
MAS
JMK
Neděle
21.04.2024
Alexandra

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English