TOP

Pozvánka na valnou hromadu dne 18.1.2023

VH se uskuteční 18.1.2023 v 13.30 hod. v Obecním domě ve Snovídkách. Návrh programu: 1. Zahájení a prezence členů Valné hromady2. Volba ověřovatelů zápisu3. Doplnění a schválení programu 4. Rozpočtové změny a hospodaření roku 20225. Smlouvy o převodu majetku – zahradní drtiče6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce kompostérů a drtiče z roku 20127. Zpráva o výsledku inventarizace majetku, návrh na vyřazení8. Dotační výzvy9. Diskuse10. Závěr

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Svazek obcí
Registrace e-mailu
MAS
JMK
Úterý
31.01.2023
Marika

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English