TOP

Pozvánka na valnou hromadu dne 6.9.2023

Valná hromada svazku se uskuteční dne 6.9.2023 od 13.30 hod v Obecním domě Snovídky.

Program: Hospodaření svazku - návrh rozpočtu na rok 2024, návrh rozpočtového výhledu 2025 - 2026; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, zpráva z jednání kontrolní komise, Dodatek ke Smlouvě o zřízení pověřence dle Nařízení GDPR
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Svazek obcí
MAS
JMK
Neděle
01.10.2023
Igor

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English