TOP

Zápis z valné hromady SO Mezihoří ze dne 23.3.2021

Jednání Valné hromady se konalo dne 23.3.2021 od 13.30 hodin ve společenském sále Obecního domu ve Snovídkách. Program jednání: 1. Zahájení, prezence účastníků2. Volba ověřovatelů zápisu3. Doplnění a schválení programu4. Rozpočtová opatření 5. Schválení účetní závěrky za rok 20206. Schválení závěrečného účtu za rok 20207. Diskuse8. ZávěrZápis je v záložce: Dokumenty/ Zápisy z jednání

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Svazek obcí
Registrace e-mailu
MAS
JMK
Pátek
06.08.2021
Oldřiška

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English