TOP

Zveřejnění návrhu rozpočtu 2021 a výhl. rozpočtu 2022-2023

Návrh rozpočtu SO Mezihoří na rok 2021 a návrh střed.výhledu rozpočtu na r. 2022 - 2023 je zveřejněn s ostatními dokumenty rozpočtového hospodaření Svazku obcí Mezihoří na webových stránkách svazku v záložce Dokumenty – Hospodaření SO Mezihoří. Návrh rozpočtu SO Mezihoří na rok 2021 je zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí. Do listinné podoby dokumentů rozpočt. hospodaření SO Mezihoří je možné nahlédnout v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00-12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Snovídky č. p. 45.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Svazek obcí
Registrace e-mailu
MAS
JMK
Středa
02.12.2020
Blanka

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English