Zajímavosti

Staré Hvězdlice

Filiální kostel „Všech svatých“ – dominanta Starých Hvězdlic

Cihlová, v jádře románská stavba z první poloviny 13. století. Na zdi apsidy s motivem slepých arkád. Stavebně upravovaný začátkem 19. století. Ukázka vlivu panonské architektury na Moravě. Zvonice je opatřena zvonem od vyškovského zvonaře Filipa, z roku 1568. Kostel patří mezi nejstarší v okrese Vyškov.

Kříž na hřbitově

Kovaný železný kříž z počátku 19. století na hrobě faráře Anselma Ignáce Lihna (ve Hvězdlicích působil s krátkou přestávkou v letech 1796-1824). Jde o doklad umělecko-řemeslné úrovně lidového výtvarnictví

Nové Hvězdlice

Tvrz

Nachází se jižně od vsi, na kopci „Kalvárie“, dříve „Holá Manda“. Kosoúhlý areál o velikosti 37 x 29 metrů, obklopený příkopem a valy, na přístupových směrech zesíleným, na jihovýchodě zdvojeným. Tvrz vznikla asi v druhé polovině 13. století, za pánů z Deblína. Zanikla na přelomu 14. a 15. století, v době válek mezi markrabaty Prokopem a Joštem. Roku 1411 se připomíná jako pustá. Ve valech byly v minulosti nalezeny podkovy, šípy, železné kulky a kosterní pozůstatky.

Zámek – dominanta Nových Hvězdlic

Barokní stavba vystavěná v r.1712 podle projektu Giovanniho Pietra Tencally. Jedná se o dvoukřídlou jednopatrovou budovu, s přilehlým hospodářským dvorem a zahradou. Budova je výrazně členěná, se zajímavými volutovými štíty. Nad portálem v uličním průčelí je zasazena kartuš se znakem probošta Mikuláše Kederitze a letopočtem 1712. Budova sloužila majitelům hvězdlického panství jako letní sídlo. V třicátých letech byl v zámku zřízen ústav slepců, dnes je zde domov pro seniory „Hvězda“.

Farní kostel sv. Jakuba většího a Matouše

Pozdně barokní stavba, která byla vystavěná v letech 1770 až 1773 za preláta Matouše Perčra, podle projektu Františka Antonína Grimma, nákladem 11 528 zlatých. Stavba je jednolodní, v ose jižního křídla je nízký rizalit, zakončený štítem. Nad ním se zvedá hranol věže. Na bocích jsou niky se sochami sv. Augustina a Tomáše z Villanovy, od Jakuba Scherze z roku 1774. Z bohaté vnitřní výzdoby stojí za zmínku kamenná křtitelnice, jejíž plochá mísa je ze 16. století.

Fara

Barokní stavba z druhé poloviny dvacátých a první poloviny třicátých let 18. století. Jednopatrová budova obdélníkového půdorysu. Portál nad vchodem je opatřen kartuší se znakem brněnského probošta Ondřeje Zirkla (1722-36).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP

Hvězdlice

Zámek
Zámek
Svazek obcí
Registrace e-mailu
MAS
JMK
Čtvrtek
30.03.2023
Arnošt

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English