Zajímavosti

Dominantou obce Nesovice je zámek z roku 1561, o jehož stavbu se jako majitel zasloužil Záviš z Víckova. Byl stavěn podle plánů neznámého italského stavitele a nebyl nikdy dokončen. Záviš umírá v roce 1569 a nikdo z dalších dědiců a majitelů neměl  prostředky, na dokončení zamýšleného čtyřkřídlého objektu. Pod zámkem byl vystavěn dvůr s hospodářskými budovami, štěpnicemi, chmelnicemi a pivovar. Za třicetileté války byl celý kraj několikrát zpustošen  vojskem.  Roku 1645 byl vydrancován a poničen i zámek. Ten je nyní v soukromých rukou a veřejnosti nepřístupný.

Roku 1936 se na návsi v Nesovicích objevuje nová  kaple, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Jeho starobylá socha sem byla přemístěna ze staré zbourané kapličky. Mecenášem stavby byl opat premonstrátského kláštera v Nové Říši, nesovický rodák P. Pavel Souček. Vysvěcení kaple, v září 1936, se stalo slavností pro celou farnost a široké okolí.

Nad obcí Nesovice se nad zámkem tyčí nově vybudovaný vodojem, který je jedním z nejvyšších bodů v obci.

Jednou z dalších dominant v obci je  budova školy, která je již z dálky vidět, projíždíte-li Nesovicemi po hlavní silnici E50. Vedle ní stojí nově vybudovaná tělocvična z roku 2002…

Obcí protéká potok Litava, v jehož blízkosti roste spousta rozličných druhů rostlin.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP

Nesovice

Zámek
Zámek
Svazek obcí
Registrace e-mailu
MAS
JMK
Čtvrtek
30.03.2023
Arnošt

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English