Zajímavosti

Dominantou obce Nesovice je zámek z roku 1561, o jehož stavbu se jako majitel zasloužil Záviš z Víckova. Byl stavěn podle plánů neznámého italského stavitele a nebyl nikdy dokončen. Záviš umírá v roce 1569 a nikdo z dalších dědiců a majitelů neměl  prostředky, na dokončení zamýšleného čtyřkřídlého objektu. Pod zámkem byl vystavěn dvůr s hospodářskými budovami, štěpnicemi, chmelnicemi a pivovar. Za třicetileté války byl celý kraj několikrát zpustošen  vojskem.  Roku 1645 byl vydrancován a poničen i zámek. Ten je nyní v soukromých rukou a veřejnosti nepřístupný.

Roku 1936 se na návsi v Nesovicích objevuje nová  kaple, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Jeho starobylá socha sem byla přemístěna ze staré zbourané kapličky. Mecenášem stavby byl opat premonstrátského kláštera v Nové Říši, nesovický rodák P. Pavel Souček. Vysvěcení kaple, v září 1936, se stalo slavností pro celou farnost a široké okolí.

Nad obcí Nesovice se nad zámkem tyčí nově vybudovaný vodojem, který je jedním z nejvyšších bodů v obci.

Jednou z dalších dominant v obci je  budova školy, která je již z dálky vidět, projíždíte-li Nesovicemi po hlavní silnici E50. Vedle ní stojí nově vybudovaná tělocvična z roku 2002…

Obcí protéká potok Litava, v jehož blízkosti roste spousta rozličných druhů rostlin.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP

Nesovice

Zámek
Zámek
Svazek obcí
MAS
JMK
Neděle
21.04.2024
Alexandra

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English