Kalendář akcí

14. 2. 2009 se konal obecní ples – letos byl již VII.  Hrála skupina Panorama. Ples byl zahájen dětmi z taneční školy z Vyškova klasickými a latinskoamerickými tanci. Byla připravena bohatá tombola i občerstvení. Účast byla velmi dobrá.

21. 2. 2009 - proběhly tradiční ostatky – hasiči a místní ženy pořádali průvod s medvědem po obci. Hrála reprodukovaná hudba. Po průvodu následovalo posezení a tanec v hostinci.

14. 3. 2009 - setkání žen u příležitosti MDŽ – Bc. Jana Valešová měla přednášku o cévním cvičení a inkontinenci. Poté  následovala volná zábava. Hrál pan Verner z Brankovic.

21. 3. 2009 - obecní zabijačka – byla provedena zabijačka a prodávaly se veškeré zabijačkové pochutiny a maso.

28. 3. 2009 - dětský karneval – každoročně pořádá kulturní komise při obci dětský karneval. Každá maska se po úvodním reji masek představí a dostane nějakou odměnu. Pro děti jsou připravovány různé soutěže. Hraje vždy reprodukovaná hudba.

30. 4. 2009 - stavění máje – pálení čarodějnic – hasiči stavějí  máj a  následuje rej čarodějnic. Hrál pan Verner z Brankovic.

16. 5. 2009 - beseda s důchodci – každoroční akce, kterou pořádá kulturní komise obce. Setkání místních důchodců, kde vždy nejprve vystoupí starosta obce a seznámí přítomné s tím, co se v obci udělalo za poslední rok a co je v plánu do budoucna, vystupují děti z MŠ Nemochovice a ZŠ Brankovice. Dále jsou zajišťovány besedy z různých oblastí.

30. 5. 2009 kácení máje – hasiči kácí máj a poté následuje taneční zábava s tombolou.

Červen 2009 -  Dětský den – každoroční akce. Jsou připraveny různé soutěže, které je možné dělat venku. Dětský den vždy končí táborákem s opékáním špekáčků.

Každoročně je ještě koná na podzim „Lampionový průvod – uspávání broučků“, který pořádá mateřská škola. Děti s lampiony obejdou obec a na určitých místech přednášejí podzimní básně a zpívají písně – uspávají broučky. Potom se v sále posilní čajem. Součástí jsou i různé soutěže v sále.

V jarních a letních měsících probíhají různé soutěže v požárním sportu. Místní sbor dobrovolných hasičů většinou jednou v roce pořádá okrskové námětové cvičení a účastní se podobných v okolních obcích.

Jezdecký oddíl při ZP a. s. Hvězdlice, pořádá každoročně „Jezdecký den“, zpravidla v červenci. Na místním závodišti se soutěží v různých skokových disciplínách, ale i ve vozatajských soutěžích.

Před dvěma lety se zde sešlo několik chlapců a mužů, kteří zavedli tradici, že vždy na hodovou neděli hrají fotbal ženatí proti svobodným. Scházejí se každou neděli a při pěkném počasí trénují na prostranství za společenským domem, nebo v zimním období v tělocvičně ZŠ v Brankovicích. Hrávají předsilvestrovský a hodový zápas.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP

Nemochovice

Památník Osvobození
Památník Osvobození
Svazek obcí
Registrace e-mailu
MAS
JMK
Pátek
06.08.2021
Oldřiška

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English