Zajímavosti

Dominantní památkou obce je kostel sv. Floriána ve středu obce a kříž před kostelem. Dále pak kříž mezi dvěma lípami u příjezdu do obce od Brankovic.
K vidění je zde i pomník padlým v 1. sv. válce ve středu obce, pomník padlým ve 2. sv. válce u zastávky autobusu.  Pomník padlým partyzánům, kteří padli v okolí  obce, se nachází na místním hřbitově.

kostel sv. Floriána

kostel sv. Floriána

kříž před kostelem

kříž před kostelem

kříž mezi dvěma lípami

kříž mezi dvěma lípami

pomník padlým v 1. sv. válce

pomník padlým v 1. sv. válce

V Nemochovicích je několik památných stromů. Všechny jsou zveřejněny na www stránkách obce.

Lípy u hřbitova

„2. prosince 1898 vysázeny lípy kolem hřbitova na paměť 50leté vlády tehdejšího císaře Františka Josefa I. Chvojky na hřbitově vysázeny o 2 – 3 roky později“. (Uvedeno v kronice č. 2 na str. 11; lípy jsou před hřbitovem – 4 ks)

Lípy u sokolského hřiště

„20. března 1930 vysázeny lípy u sokolského pozemku. Vysázeny na paměť osmdesátiletého výročí našeho prvního presidenta Tomáše Garika Masaryka a paměť úmrtí spisovatele Aloise Jiráska. Pod kořeny jedné z lip je uložen pamětní list o významu jejich sázení“. (Uvedeno v kronice č. 1, str. 139 a kronice č. 2, str. 12)

Park u kostela

„U kostela dvě lípy vsazeny za války světové v roce 1916, taktéž hořejší lípa u hasičské budovy“. (Uvedeno v kronice č. 1, str. 137)
„Z podnětu místních včelařů vysázeli nemochovští občané na náves lípy na jaře roku 1946, na památku prvního výročí osvobození a obnovení republiky“. (Uvedeno v kronice č. 2, str. 26) 
„K 50. výročí vzniku Československé republiky (1968) byla vysazena mezi kaplí a požární zbrojnicí na památku tohoto výročí lípa, strom – symbol našeho státu“.
(Uvedeno v kronice č. 2, str. 44)

U kříže (silnice k Brankovicím)

„Dvě lípy u kříže vsazeny za světové války v roce 1916 na paměť nastolení posledního císaře Karla“. (Uvedeno v kronice č. 1, str. 144)

Část obce zvaná „Habřina“ 

Kolem roku 1850 byla vysázena ve stráni zvané „Habřina“ planá hruška. Je v obci poblíž malého rybníčku, kterému se říká „Hliník“. Výsadba tohoto věkovitého stromu není uvedena v žádné kronice.

Část obce zvaná „U dvora“

Také asi kolem roku 1850 byla vysázena lípa. Tehdy ještě na soukromém pozemku p. Sigmunda. Byla vsazena vedle zdi, při vchodu na dvůr soukromého stavení. Dnes majetek ZP a. s. Hvězdlice – chov koní. V žádné kronice výsadba není zaznamenána.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP

Nemochovice

Památník Osvobození
Památník Osvobození
Svazek obcí
Registrace e-mailu
MAS
JMK
Pátek
06.08.2021
Oldřiška

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English